keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Aivojen rautatason ja ADHD:n yhteydestä

Vapaa, osin tiivistetty ja mukaeltu käännökseni ADHD-aivojen ja rautatasojen yhteydestä. Olennaisin on tummennettu.

Alkuperäinen juttu: MUSC scientists studies potential iron levels in brain and ADHD

...

Joseph Helpern kollegoineen Medical University of South Carolinasta (MUSC) on tehnyt merkittävää ADHD-tutkimusta aivojen kuvaamiseen perustuvalla MRI-prosessilla. Silti hän väittää, että monia asioita ADHD:sta ei tiedetä. Helpern toivoo, että MRI-testaus olisi tulevaisuudessa ADHD-diagnosoinnin apuna.

Helpern ja hänen kollegansa Jens Jensen keksivät kaksi potentiaalista MRI-tekniikkaa, jotka osoittavat mahdollisen yhteyden aivojen rautatason ja ADHD:n välillä.

Helpern toivoo, että joskus tulevaisuudessa ADHD-epäiltyjen lasten aivoja kuvaamalla saataisin tietoa rauta-arvoista. Mikäli arvot olisivat normaalit, ei stimulanttilääkitystä aloitettaisi turhaan niille, jotka eivät sitä tarvitse.

Ei ole keinoa, jolla kliinisesti diagnosoida ADHD. Jotkut teeskentelevät oireita saadakseen mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavan lääkityksen. ADHD:sta on tullut yksi yleisimmistä lasten häiriöistä, ja diagnosoitujen määrä jatkaa kasvuaan niin lasten kuin aikuistenkin joukossa.

Vuoden 2011 kansallisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että 15,7 prosenttia Etelä-Carolinan lapsista oli ADHD-diagnosoituja, ja näistä lapsista 80 prosentilla on stimulanttilääkitys.

Helpern sanoo, että kuusi prosenttia Yhdysvaltain kaikista lapsista on ADHD-lääkityksellä. Jotain outoa tilanteessa hänen mukaansa on, vaikka hän toteaakin, että tämä määrä lääkitystä voi olla välttämätöntäkin.

ADHD on mielipiteitä jakava häiriö juurikin sen hoidon takia. Laajimmin käytettyjä ADHD-lääkkeitä ovat reseptillä saatavat stimulantit kuten Adderall, Ritalin and Vyvanse. Nämä ovat II-tasin huumeita, joita viranomaiset pitävät vaarallisina mainitsevat suuren mahdollisuuden väärinkäytöksille. Kokaiini, metamfetamiini, Vicodin ja OxyContin ovat myös II-luokiteltuja huumeita.

Helpern on nähnyt työssään yliopistolla, miten tuhoisia sekä itse ADHD että sen lääkitys voivat olla henkilön elämälle. Hän on omistautunut ADHD-tutkimukselle.

Myös hänen ohjaamansa jatkotutkimusta tekevä Vitria Adisetiyo aloitti työnsä ADHD:n parissa autettuaan köyhiä lapsia ja teinejä, jotka kärsivät kehityshäiriöistä kuten ADHD:sta. Adisetiyo halusi ymmärtää, mitä näiden nuorten aivoissa tapahtuu, ja miten heitä voisi auttaa paremmin.

Helpernin mukaan tiedeyhteisössä on pitkään yritetty löytää yhteys ADHD:n ja rautatasojen välille. Rautaa tarvitaan dopamiinin tuottamiseen ja dopamiinivajeen on epäilty aiheuttavan ADHD-oireet. Veren rautapitoisuuksia tutkimalla ei ole selvinnyt mitään, mutta rautaa aivoissa ei voi verrata rautaan verenkierrossa.

Eräs Helpernin tutkimuksista osoitti MRI-kuvien kautta, että ADHD-potilailla on normaalia matalampi rautataso aivoissaan ja stimulantit auttavat nostamaan raudan määrän normaalille tasolle.

Toisessa tutkimuksessa hänen tuloksensa osoittavat, että aivojen mikrorakenteet kehittyvät eri aikaan ADHD-potilailla kuin muilla, mikä myös voi olla yhteydessä aivojen rautavajeeseen.

Kuitenkaan ei voi varmuudella vetää yhteyttä raudan ja ADHD:n välille, mutta tutkimukset osoittavat tämän yhteyden mahdolliseksi.

“Hyvä uutinen on, että olemme kehittämässä työkaluja, joilla saada tietoa,” hän toteaa. “Huono uutinen on, ettemme tiedä vielä, mitä se tarkoittaa.”

Enemmän tutkimusta tarvitaan, rahoitus vain on kiven alla.

Helpernin oppilas Adisetiyo hakee rajoitusta Donor’s Cure:lta heidän ADHD-tutkimustaan varten. Hän haluaa selvittää, mitä stimulanttilääkitys tekee aivoille, erityisesti kun niitä käytetään esimerkiksi työsuoritusten parantamiseen ei-ADHD-käyttäjillä.

Heidän löydöksensä osoittavat, että stimulantit voivat toimia sen tähden, että ne nostavat ADHD-aivojen rautatasot normaaleiksi, mutta nämä tutkimukset myös aiheuttavat lisäkysymyksiä lääkkeistä.

Vuonna 2014 Yhdysvaltojen terveysviranomaisten tekemässä tutkimuksessa osoitettiin noin miljoonan amerikkalaisen käyttävän psykostimulantteja ei-lääkinnällisiin tai laittomiin tarkoituksiin.(Kuvassa vasemmalla normaalit aivot, keskellä lääkityt ADHD-aivot ja oikealla lääkitsemättömät ADHD-aivot.)

Adisetiyon mukaan tiedetään lääkkeiden vaikutukset käytökseen, mutta ei niiden vaikutuksia aivoihin pitkällä aikavälillä. Tutkimustuloksilla nostettaisiin tietoisuutta riskeistä, joita sisältyy stimulanttien ottamiseen ilman kunnollista diagnoosia. Hän haluaa selvittää, muuttuvatko ei-ADHD-aivot epänormaaleiksi stimulanttilääkityksen vuoksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Piristähän päivääni kommentilla! :)