sunnuntai 30. huhtikuuta 2017

ADHD - pienemmät aivot

Törmäsin uuteen tutkimukseen, jonka mukaan ADHD-ihmisten aivot ovat pienemmät kuin muiden, minkä lisäksi tietyt aivoalueet ovat tavisten vastaavia alueita pienemmät. Alkuperäinen juttu löytyy Medical News Today -sivulta, mistä voit käydä etsimässä taustatiedot tutkimuksen tekijöistä ja rahoituksesta yms.

Vapaa tiivistelmä ja suomennos.

Tutkimus on suurin laatuaan. Tutkittavista ihmisistä 1713 oli ADHD-diagnosoituja ja 1529 neurologisesti normaaleja. Iältään tutkittavat olivat 4-63 vuotta.

Osa diagnosoiduista oli käyttänyt lääkkeitä, esim. Ritalinia, mutta sen ei havaittu vaikuttaneen aivojen kokoon ja siten tuloksiin. Tutkimuksessa aivoja mitattiin MRI-skannauksella.

Erot neurologisesti normaaleihin aivoihin ovat hyvin pieniä, mutta ne oli mahdollista havaita, koska tutkittavien joukko oli niin suuri.

Tiedetään, että ADHD vaikuttaa seitsemään aivoalueeseen, joista kahden (pallidum, talamus) kokoon ei lukemassani englanninkielisessä jutussa viitattu.
Viiden aivoalueen kerrottiin olevan pienempiä ADHD-aivoissa kuin muissa: 1) nucleus caudatus eli häntätumake, 2) putamen eli aivokuorukka, 3) nucleus accumbens, 4) amugdala ja 5) hippokampus.

Amygdala vaikuttaa tunteiden kontrollointiin, nucleus accumbens on osa aivojen palkitsemisjärjestelmää, ja hippokampus liittyy motivaatioon ja tunteisiin.

Havaittiin, että ADHD-ihmisten aivot ovat yleisestikin pienemmät kuin muiden.

Näiden tutkijoiden mukaan ADHD:ssa on kyse viivästyneestä kehityksestä tietyissä aivojen osissa. Koko-ero oli nimittäin suurempi lapsilla kuin aikuisilla. On tarvetta tutkimukselle, miten ADHD-aivot voivat muuttuvat iän myötä, sillä sitä ei tässä tutkimuksessa selvitetty.

Tutkimustulokset vahvistavat, että ADHD ei liity huonoon kasvatukseen vaan siinä on kyse aivojen häiriöstä.

...

Edit.: Näköjään tämä olikin jo ihan vanha juttu, Iltalehti ja MTV:kin jo kuukausi pari sitten aiheesta kirjoittivat.