lauantai 20. elokuuta 2016

Ekologinen tuulivoima ja rakkauteni syyt top 5

Tuulivoima, top 5 alaotsikoin.


1. LUONTO

1.1 Ilmastonmuutos

Tuulivoima aiheuttaa lähes väistämättä saasteita, mikä tietysti kuulostaa aivan uskomattomalta. Asian selittää se, että se tapahtuu välillisesti.

Sähköverkkoon pitää tulla aina saman verran sähköä, myös tyyninä hetkinä. Se kaatuu muuten.
Tuulivoima on arvaamatonta, joten tyyninä hetkinä tarvitaan säätövoimaa. Joustava ja päästötön tapa säätää on vesivoima. Hiilellä ja kaasulla säädetään usein, koska vesivoimasta on pulaa.

Saksa joutui ottamaan pakkia uudistuksensa "energiewenden" suhteen, koska ydinvoimalat lakkauttamalla ja tuuli- ja aurinkovoimaa lisäämällä päästöt kasvoivat.


Ratkaisua tällaisten energiamäärien säilömiseen ei ole. Toiveikkaasta uutisoinnista huolimatta tarjotut ratkaisut eivät ole olleet realistisesti toteutettavissa.

Tuuli- ja aurinkovoiman liian vihreät maineet mahdollistavat valheelliseen turvallisuudentunteeseen tuudittautumisen, mikä laiskistaa ympäristöaktivistit ja poistaa paineen uusien toimivien ratkaisujen keksimiseltä sekä jo olemassa olevien toimivien ratkaisujen käyttöönotolta.

1.2 Maaperä

Tuulivoimalat vievät valtavat määrät maata alleen. Niiden rakennusmateriaaliksi joudutaan kaivamaan metalleja kaivoksissa, mikä osaltaan laskee tuulivoiman sijoittumista listalla, jonka kriteerinä on verrata eri energiantuotantomuotojen mahdollisuuksia jättää luontoa rauhaan.

Maasto möyrätään, rakennettavien hiekkateiden tulee kantaa työkoneet ja painavat lastit. Puustoa joudutaan kaatamaan, jotta parhaillaan 70-metriset siivet saadaan kulkemaan myös mutkista.

Tämä voisi olla kestettävissä, jos vaihtoehtoja todellakaan ei olisi. Mutta kun on.
Tämä voisi olla kestettävissä, jos tuulivoiman avulla voitaisiin torjua ilmastonmuutosta. Mutta kun ei voida. Sen nykyisenlainen rakentaminen pahentaa tilannetta.

Neodyymiä unohtamatta.

1.3 Vesistöt

Suomeen tarvittaisiin säätöä varten lisää vesivoimaa, mikä saattaisi tarkoittaa muun muassa uusia tekoaltaita. Muitakin ratkaisuja on kyllä kehitteillä enkä tarkoita pelotella. On vain hyvä tiedostaa nämäkin vaikutukset.

1.4 Linnut

Merikotkien kuoleminen voimaloiden siipiin on kiistaton tosiasia. Vain yhtenä esimerkkinä.


2 SÄHKÖVERKKO

2.1 Energiaomavaraisuus

Tammikuun pahoina pakkaspäivinä sähkön riittävyys ei Suomessa ollut vaarassa, vaikka ei tuullut. Tehoreserviä ei jouduttu käynnistämään, mutta tuontikapasiteetti Ruotsista ja Venäjältä oli kulutushuipputunnin siirtorajalla - enempää ei olisi ollut mahdollista näistä maista tuoda. 

Jatkossa tämä tuottaa ongelmia, sillä jos Ruotsi toteuttaa suunnitelmansa lakkauttaa ydinvoimalansa, heiltä ei liitä sähköä meille jaettavaksi. (Norjan vesivoima on asia erikseen. Siihen liittyy kummallisia sotkuja sen suhteen, voiko vesivoimana myydä enemmän sähköä kuin maa todellisuudessa tuottaa.)

Jossain ei muuten aina tuule.


2.2 Infra

Tuulivoimaloiden määrän suuri lisääminen asettaa vaatimuksia sähköverkolle. Pitäisi rakentaa koko maahan kalliilla toisenlaista infraa sähkönsiirtoon, kuin mitä nykyisin on.Suomeen tarvittaisiin säätöä varten lisää vesivoimaa, mikä tarkoittaisi muun muassa uusia tekoaltaita. Muitakin ratkaisuja on kyllä kehitteillä.


3 JÄTE

3.1 Jalusta

Betonikakkua ei aina pureta maastosta, koska purkukustannukset ovat järkyttävän suuret jo ilman sitäkin.

3.2 Siivet

Lavat ovat ongelmajätettä. Yksi kappale painoltaan sellaiset 10 tonnia.


4 RISKIT

4.1 Laiterikon riski

Tuulivoimala on kone. Öljyvuodot, tulipalot ja siipien irtoamiset ovat harvinaisia, mutta eivät tavattomia sattumuksia. Mitään niistä ei välttämättä tapahdu, mutta riski on olemassa. Sanotaan, että voimaloiden välissä voi marjastaa - en marjastaisi. Ei tuulivoimala ole mikään harmiton pikku laitos, joka olisi sataprosenttisen turvallinen. Kenenkään mökin tai talon lähimaastoon en tällaista haluaisi.

4.2 Taloudellinen riski

Maansa vuokraamisesta saa jättimäiset tulot, mutta ne eivät välttämättä kata kuluja. Jos omistaja menee konkurssiin, jää purkaminen maanomistajan vastuulle. Näin voi tapahtua tilanteessa, jossa voitot käärinyt yhtiö myisi omistuksensa toiselle yhtiölle aikana, jona tuotot eivät enää ole tukijärjestelmin taatut.
5 IHMISET

5.1 Eettisyys


Turvattomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tunteet ovat tuttuja voimalaitosten lähellä asuville.
Keskittynyt päätöksenteko on ongelmallinen tapa hoitaa asioita. Yksittäisellä kylällä ei ole suurta toivoa voida vaikuttaa omiin asioihinsa ja maankäyttöönsä.

Tuulivoiman heikkouksia ei tunneta tiheään asutuilla alueilla, joille tuulivoimaa ei rakenneta. Tuulivoiman rakentamista tuntuvat useimmin vaativan kaupunkilaiset eteläsuomalaiset, jotka eivät voimala-alueiden lähistöllä asu. Isot linjaukset tehdään ylhäällä, ja kuntatasolla on huonot vaikutusmahdollisuudet. Nykyisessä asuinkunnassani valta karkasi kuntaliitosten vuoksi, päättäjistä suuri osa on sieltä, mistä isoin osa väestöstäkin, lähikaupungista.

Pro Hanhikiven tuohtumus on ymmärrettävää, käsittääkseni mökkiläisten oikeuksia on sorrettu. (En ole tutustunut aiheeseen kovin tarkasti.) Missä ovat Greenpeacen aktivistit, kun maa-alueita viedään suuremmalta määrältä ihmisiä ja moninkertaisia pinta-aloja tuulivoimaloiden rakentamisen yhteydessä?
Arvoiltani punaisena minua suututtaa.

Voimaloita myös suunnitellaan pääsääntöisesti liian lähelle asutusta. Melu ja välke tulevat monille yllätyksenä, sillä konsulttien raporteista niiden häiritsevyys ei aina käy ilmi täydessä mitassaan. Melumallinnuksiin myös liittyy hyvin monia epäselvyyksiä.

(Sivuhuomautus: Itseäni keskittymishäiriöisenä kyllä haittaa, jos huoneessa sykkii ääni, olkoonkin vain pakastimen tai jääkaapin hurinan tasolla voimakkuudeltaan. Visuaalisille häiriöille olen erityisen herkkä. Radiomastotkin ovat minulle kiusa. Miten sitten vaikuttavat pyörivät jättimäiset siivet, joista ei saa katsettaan irti? Sehän on kuin kolme radiomastoa toisiinsa liitettynä pyörimässä taivaalla.)

Terveysvaikutuksista on kiistaa enkä halua mennä niihin sen tarkemmin. Tanskassa rakentaminen on joka tapauksessa pysäytetty niin kauaksi aikaa, että voimaloiden terveysvaikutuksista saadaan parempaa tutkimustietoa. Ongelmiahan siellä on ollut siitä huolimatta, että heidän myllynsä ovat aika pikkuruisia.

Tanskassa asuntojen arvonmenetykset korvataan.

Maanvuokrasopimuksissa on epäselvyyksiä kautta linjan. Naapuri saattaa kääriä suuret rahat, mutta toinen naapuri kärsiä haitat.

Tietämättömyys pahentaa ongelmia. On nähty pieniä myllyjä jossakin ulkomailla, eikä maallikoiden keskuudessa ymmärretä, mitä kymmenen jättilaitoksen törkkääminen keskelle metsää, suota tai merta ihan oikeasti tarkoittaa.


5.2 Elinkeinot

Matkailu ja porotalous kärsivät tutkitusti. Hirviä ei muuten pahemmin voimala-alueilla näy.


6 TIIVISTELMÄ

Kasvit, eläimet ja ihmiset haittoja alueilla, joille tuulivoimaa rakennetaan. Haitat kohdistuvat muun muassa viihtyvyyteen ja terveyteen. Elinympäristöt muuttuvat, sillä metsää kaadetaan ja maaperää möyritään. Sähköä saisi tuotettua vähemmälläkin möyrimisellä ja haitalla, joten tämä kärsimys on turhaa. Lisäksi tuulivoimala aiheuttaa suurehkolla todennäköisyydellä päästöjä, jos se rakentamisen jälkeen myös otetaan käyttöön liitetään verkkoon. Ilmastonmuutoksen torjumiseen ei saada kaikkien kiinnostuneiden voimavaroja, sillä ratkaisun kuvitellaan jo olevan tässä. Valtion kukkaronnyörejä pitää kiristää entisestään, jotta on rahaa vastata vaatimuksiin, jotka tuulivoimatuotanto aiheuttaa sähköverkolle. Päätöksenteko perustuu virheellisiin tietoihin eikä kaikkia seikkoja oteta huomioon muun muassa jätteenkäsittelyyn ja riskeihin liittyen. Sen lisäksi, että tuulivoimalla on heikkoutensa energiantuotantomuotona, se kerää vastustusta paljastaessaan kanssaihmisten sekä ympäröivän yhteiskunnan rakenteiden puutteita ja luomalla tarpeetonta vastakkainasettelua niin yksilö- kuin paikkakuntatasolla.

….


No niin, siinä nyt oli mitä ekana tuli mieleen. 

Linkit ovat vain nopeasti etsittyjä esimerkkejä, lisää ja tieteellisempiäkin löytyy jostakin linkkilistojeni uumenista.

Enkä nyt ollenkaan mennyt sellaisiin aihepiireihin kuin Suomen talous tai tuulivoimaprojekteissa toteutuneet korruptiotapaukset, koska halusin ilmaista, mitkä ovat oman mieleeni kannalta isoimmat ongelmat.

Kerta kaikkiaan raivostun tällaisesta luonnon raiskaamisesta ja viherpesusta.

Välillisesti siis ainakin kaivosten ja tekoaltaiden vastustajien luulisi vastustavan tuulivoimaloita edellä mainituista syistä. Samoin energiaomavaraisuuden kannattajien sekä tasa-arvotaistelijoiden.


Vain pienen mittakaavan rakentamisella voidaan siis saavuttaa todellisia hyötyjä. En muista, kuinka iso prosentti verkon tuotannosta pystyisi Suomessa tuuli/aurinkovoimaa olemaan, 7-14% ehkä… Jotkut asiantuntijat pitävät tuuli- ja aurinkoenergiaa mukana skenaarioissa, koska tekniikan kehittyessä (miten, milloin?) näistä voisi jossain määrin olla johonkin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Piristähän päivääni kommentilla! :)